Onze kandidaten

Stem BLANCO LIJST 14

(Forum voor Den Haag)

ONZE KANDIDATEN:

 

 

1. Jordy Zwarts (1976) is oprichter en lijsttrekker van Forum voor Den Haag.

Daarnaast is Zwarts politiek researcher en oprichter van een collectieve juridische bemiddelingsbureau Nationale Bond tegen Overheidszaken , Act 4 Justice Organization & stichting Act 4 Freedom Foundation.

Hij is vanaf zijn 16e jaar al erg geïnteresseerd in de nationale en internationale politieke ontwikkelingen.

Met zijn brede juridische kennis en zijn passie, zal hij als een echte volksvertegenwoordiger zijn ambtsplicht Artikel 162 Strafvordering uitvoeren om het ondemocratisch wanbeleid te stoppen.

Hij belooft de kiezers om hun burgerrechten te beschermen, die in onbehoorlijk bestuur en dwaling in het recht worden geschonden.

Hij weigert lijdzaam toe te kijken hoe ons mooie landje en zijn democratische vrijheden verloren gaan, door jarenlange kartelvorming en belangenverstrengelingen.

2. Kim Wittop Koning (1969) werkzaam als juriste bij de Stichting Gedonder Groep die hoofdzakelijk bestuursrecht zaken op zich neemt, daarnaast zorg zij vier ochtenden in de week voor de paarden van een internationale springruiter en geeft zij paardrijlessen op verschillende stallen in de regio. Zij is een ware dierenliefhebber en zal zich graag inzetten voor verbetering van milieu en natuur.

Door haar werk voor de Stichting werd zij zich er meer en meer van bewust hoe het ambtelijk apparaat werkt, en om eerlijk te zeggen is zij daar niet zo van gecharmeerd en de enige manier om dat te veranderen is door daar invloed op proberen te krijgen door zich verkiesbaar te stellen. Zij zou graag zien dat de belangen van de burgers van Den Haag weer op de eerste plaats komen, en niet het ego van de politiek verantwoordelijke.

 

www.forumvoordenhaag.nl / www.overheidsgedonder.nl

Facebook: www.facebook.com/FvDenHaag/

@KimWittopKoning

3. Peter Eschauzier (1958) is in diverse rollen 22 jaar werkzaam geweest binnen KPN nationaal en internationaal, waaronder Senior Projectleider Nieuwe Diensten. Vrijwilligerswerk heeft hij gedaan als Mediator bij Bureau Bemiddeling en Mediation van de gemeente Den Haag. Hierbij bemiddelde hij, altijd samen met een collega, bij conflicten tussen burgers onderling of burgers in conflict met instellingen. Momenteel is hij bezig met het opzetten van een bedrijf voor de introductie van een innovatieve medische behandelwijze uit de VS.

Zijn interesse in politieke en maatschappelijke zaken is vooral gericht op de positie van de mens in deze. Uit bezorgdheid over de koers die Nederland, de wereld, nu gaat. Uithollen van het burgerrecht en de rechten van de mens alsook centralisatie van bevoegdheden en van de macht gaan lijnrecht in tegen ons aller belang. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Graag willen wij onze samenleving leefbaar houden. Het zou wijs zijn als wij onze Westerse normen en waarden weer gaan onderkennen welke ons land en de mensen hebben gevormd tot een samenleving met een moraal en een geweten.

 

www.forumvoordenhaag.nl

Facebook: www.facebook.com/FvDenHaag/

@PeterEschauzier

 

4. Dabe van Bijsterveld (1983) is geboren en getogen in Den Haag, mijn ouderlijk huis is in Moerwijk maar is nu gesetteld in Scheveningen.

Komt van een typisch arbeidersgezin en is de oudste van 3 kinderen. Zijn vader was 40 jaar marktkoopman op de Haagse markt en Leyweg markt, zijn moeder hielp mee in het bedrijf en was huisvrouw. Heeft zelf ook 6 jaar hard gewerkt in zijn vaders bedrijf als mede-eigenaar.

Doordat hij zelf ook in en rondom de horeca is opgegroeid besloot hij in de horeca te gaan werken en is nog steeds actief als bedrijfsleider in een grote horeca organisatie met meerdere vestigingen aan de Haagse kust en in de binnenstad.

Wanneer hij als raadslid verkozen wordt zal hij zich richten op het verbeteren en versoepelen van de Haagse horeca en zijn wetten. Ook zal hij bezig houden met het MKB wat naar zijn mening een groot economisch draagvlak heeft als motor van de Nederlandse economie en werkgelegenheid, waar zeker nog wel het een en ander aan te verbeteren valt.

 

www.forumvoordenhaag.nl

Facebook: www.facebook.com/FvDenHaag/

@DabevanBijsterveld

5. Nelly Saah (1994) is een professioneel verpleegster waarbij zij vele mistanden in de zorg is tegengekomen waar zij iets aan zou willen doen. Zij heeft meer dan 10 jaar als zendeling in 9 verschillende landen gewerkt. Ze heeft voor verschillende organisaties gewerkt: UNHCR, Children in Christ (CIC) en Youth Vision International (YVI). In 2013 behaalde ze een certificaat taalkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkte ze voor de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW). Zij is de oprichter van DDI (Destiny Discoverer International) via Life Changers Help. In navolging van haar medische studie heeft zij de passie om levens veranderd en getransformeerd te zien worden. In 2015 behaalde Nelly een certificaat in ondernemerschap en sociale veranderingen / Bedrijfsontwikkeling van de International Business School (IBS), Den Haag. Zij behaalde ook een certificaat in massacommunicatie van dezelfde instelling.

Zij spreekt drie internationale talen naast andere Afrikaanse dialecten. Door haar vrijwilligerswerk gedurende vele jaren heeft ze vaardigheden verworven voor het oplossen van problemen en het motiveren van de jeugd. Verdreven als Christen uit Guinee wil zij zich inzetten voor Peace Justice and Human Rights in Guinee.

 

www.forumvoordenhaag.nl

Facebook: www.facebook.com/FvDenHaag/

@NellSaah

Forum voor Den Haag belooft het onbehoorlijk bestuur aan te pakken met forse maatregelen en zullen ons maximaal inzetten voor onze verkiezingsbeloften!

 

Forum voor Den Haag staat voor herstel voor onze Democratische Rechtstaat & Zorgstaat, Eerlijkheid, Rechtvaardigheid, Openheid, Veiligheid, Betere zorg, Soevereiniteit, Burger- & Ouderenbelangen.

 

Wij willen onze Westerse culturele normen & waarden centraal stellen bij alles dat wij doen,

om onze vrijheid te garanderen!

Contact:

Gevers Deynootstraat 13

2586 HR Den Haag

Tel: (*31) 070 3260595

KvK: 70315884

Forum voor Den Haag © Copyright 2018