Politieke Forum voor Den Haag

Stem BLANCO LIJST 14 (Forum voor Den Haag)

BREEK HET PARTIJKARTEL!

Als u echt verandering wilt...

 

 

BELANGRIJK: Forum voor Den Haag is niet welkom bij Gemeente Den Haag en het Partijkartel, vanwege onze juridische kennis en rechtszaken. Gemeente Den Haag wenst het Forum voor Den Haag tijdens de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen op valse wijze buiten te sluiten.

 

• Vreemd genoeg mag Forum voor Maassluis- & Eindhoven wel, daarom heeft Forum voor Den Haag aangifte gedaan tegen gemeente Den Haag en zijn we genoodzaakt om via BLANCO LIJST 14 deel te nemen aan de verkiezingen.

 

• Onze doelstelling is om de politiek voorgoed te veranderen via het strafrecht, om het ondemocratische wanbeleid en de schending van uw burgerrechten eindelijk te stoppen met het volledig uitvoeren van onze ambtsplicht Art. 162 Strafvordering als echte volksvertegenwoordigers.

 

BLANCO LIJST 14 belooft met zijn unieke werkwijze al vanaf een aantal zetels de Nederlandse/Haagse politiek voorgoed te veranderen en de schending op uw burgerrechten te beëindigen.

 

OPLOSSING IS HEEL SIMPEL: Elke bestuursrechtelijk wetsvoorstel & motie die politici/ambtenaren in-/ uitvoeren, wordt door BLANCO LIJST14 getoetst op burgerrecht & strafrecht. Wanneer wetten/moties de burgerrechten schenden met strafbare feiten, mag de betreffende politici/ambtenaar zich verschonen of zich verantwoorden bij de strafrechter!

• Forum voor Den Haag heeft een officiële samenwerking met Nationale Bond tegen Overheidszaken zijn er al enkele collectieve gerechtelijke procedures gestart tegen o.a. Rutte 3 & illegale Zorgverzekering

 

• Forum voor Den Haag belooft het onbehoorlijk bestuur aan te pakken met forse maatregelen en zullen ons maximaal inzetten voor onze verkiezingsbeloften.

Contact:

Gevers Deynootstraat 13

2586 HR Den Haag

Tel: (*31) 070 3260595

KvK: 70315884

Forum voor Den Haag © Copyright 2018